หน้าหลัก

สินค้าหมวดที่ 1

สินค้าหมวดที่ 2

สินค้าหมวดที่ 3


โปรโมชั่น


เกี่ยวกับเรา


ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์

063-319-8993 (บีใหญ่)

บริษัท ยูเฮง ซัพพลาย จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบ
บริษัท ยูเฮง ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อกท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบ พร้อมทั้งรับผลิตงานสั่งทำทุกชนิด อีกทั้งยังเป็นตัวแทนการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ทางองค์กรดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่าบริษัท ยู เฮง ซัพพลาย ตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 333/121 หมู่ 3 ต. บางโฉลง อ. บางพลี สมุทรปราการ

สินค้าหลักของบริษัท ยูเฮง ซัพพลาย เป็นอุปกรณ์สนับสนุนงานก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบอาทิ สตัดเกลียว ยูโบลท์ ไพพ์แฮงเกอร์ แคล้มประกับ รางซี น็อด-สกรู เครื่องดับเพลิง วาวน้ำ ฯลฯ เป็นต้น

ผลงานที่ได้รับความเชื่อถือที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัท ยู เฮง ซัพพลาย เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศอาทิ บจก. L.P.N. Development, ช.การช่าง, ราชประสงค์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจในการจัดส่งสินค้าเพื่อวางจำหน่ายในศูนย์การค้าซึ่งเป็นแหล่งรวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรเช่น อุบลวัสดุ เป็นต้น

บริษัทฯมีความมั่นใจกับสินค้ามีคุณภาพและทีมงานมืออาชีพในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ อย่างเคร่งครัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ล็อคท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน

Copyright © 2019 U-HENG SUPPLY CO.,LTD. All rights reserved | Powered by Thailand Directory