หน้าหลัก

สินค้าหมวดที่ 1

สินค้าหมวดที่ 2

สินค้าหมวดที่ 3


โปรโมชั่น


เกี่ยวกับเรา


ติดต่อเรา

ใบเจียร, ใบตัด, ล้อทรายมีแกน 6 มิล

ใบเจียร, ใบตัด, ล้อทรายมีแกน 6 มิล
รายการใบเจียร
จำนวน/กล่อง
จำนวน/ลัง
ใบเจียร 4″ บาง ขนาด 104 x 3 x 16 mm เจียรเหล็ก
25
200
ใบเจียร 4″ บาง ขนาด 104 x 3 x 16 mm เจียรสแตนเลส
25
200
ใบเจียร 4″ หนา ขนาด 100 x 6 x 16 mm เจียรเหล็ก
25
100
ใบเจียร 5″ หนา ขนาด 125 x 6 x 22 mm เจียรเหล็ก
25
100
ใบเจียร 7″ หนา ขนาด 180 x 6 x 22 mm เจียรเหล็ก
25
50
รายการใบตัด
จำนวน/กล่อง
จำนวน/ลัง
ใบตัด 4″ หนา 1 มิล ขนาด 105 x 1 x 16 mm  ตัดเหล็ก/สแตนเลส
25
600
ใบตัด 4″ หนา 2 มิล ขนาด 104 x 2 x 16 mm  ตัดเหล็ก/สแตนเลส
25
400
ใบตัด 14″  ขนาด 354 x 3.2 x 25.4 mm  ตัดเหล็ก
25
25
ใบตัด 16″  ขนาด 405 x 3.3 x 25.4 mm  ตัดเหล็ก
25
25
ใบตัด 16″  ขนาด 405 x 3.3 x 25.4 mm  สแตนเลส
25
25
รายการล้อทราย
จำนวน/กล่อง
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 60 -#120 ขนาด 25 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 150 -#220 ขนาด 25 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 240 ขนาด 25 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 60 -#120 ขนาด 30 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 150 -#220 ขนาด 30 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 240 ขนาด 30 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 60 -#120 ขนาด 40 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 150 -#220 ขนาด 40 x 25 x 6 mm
100
ล้อทรายมีแกนเบอร์ # 240 ขนาด 40 x 25 x 6 mm
100

Copyright © 2019 U-HENG SUPPLY CO.,LTD. All rights reserved | Powered by Thailand Directory