หน้าหลัก

สินค้าหมวดที่ 1

สินค้าหมวดที่ 2

สินค้าหมวดที่ 3


โปรโมชั่น


เกี่ยวกับเรา


ติดต่อเรา

สกรูเกลียวเหล็ก
สกรูเกลียวเหล็ก
SIZE
#2
#4
#6
#7
#8
#10
#12
#14
1/4″
0.085
0.088
0.121
50 X 1,000
50 X 1,000
30 X 1,000
5/16″
0.088
0.09
0.021
0.172
50 X 1,000
50 X 1,000
30 X 1,000
20 X 1,000
3/8″
0.091
0.092
0.125
0.145
0.172
0.254
50 X 1,000
50 X 1,000
30 X 1,000
24 X 1,000
20 X 1,000
12 X 1,000
1/2″
0.101
0.131
0.152
0.185
0.279
0.380
0.520
40 X 1,000
24 X 1,000
20 X 1,000
15 X 1,000
12 X 1,000
15 X 500
15 X 500
5/8″
0.115
0.139
0.175
0.203
0.307
0.430
0.550
30 X 1,000
20 X 1,000
15 X 1,000
15 X 1,000
9 X 1,000
15 X 500
9 X 500
3/4″
0.127
0.158
0.198
0.23
0.343
0.475
0.610
30 X 1,000
20 X 1,000
15 X 1,000
12 X 1,000
6 X 1,000
12 X 500
9 X 500
1″
0.152
0.198
0.246
0.28
0.410
0.570
0.730
20 X 1,000
15 X 1,000
12 X 1,000
9 X 1,000
6 X 1,000
12 X 500
9 X 500

Copyright © 2019 U-HENG SUPPLY CO.,LTD. All rights reserved | Powered by Thailand Directory