หน้าหลัก

สินค้าหมวดที่ 1

สินค้าหมวดที่ 2

สินค้าหมวดที่ 3


โปรโมชั่น


เกี่ยวกับเรา


ติดต่อเรา

สตัดเกลียวตลอดเส้น

สตัสเกลียวตลอดเส้น

สตัดเหล็กเกลียวตลอด

เกลียวหุน
จำนวนบรรจุ/มัด
   1/4″ x 1,000
50
   1/4″ x 1,500
50
   1/4″ x 2,000
50
   5/16″x1,000
20
   5/16″x1,500
20
   5/16″x2,000
20
    3/8″ x 1,000
50
    3/8″ x 1,500
25
    3/8″ x 2,000
25
    3/8″ x 3,000
20
    1/2″ x 1,000
10
    1/2″ x 1,500
10
    1/2″ x 2,000
10
    5/8″ x 1,000
10
    5/8″ x 1,500
10
    5/8″ x 2,000
10
    3/4″ x 1,000
10
    3/4″ x 1,500
10
    3/4″ x 2,000
5
    7/8″ x 1,000
5
    7/8″ x 1,500
5
      1″  x 1,000
5
      1″  x 1,500
5


เกลียวมิล
จำนวนบรรจุ/มัด
M6; 6mm x 1,000
50
M8; 8mm x 1,000
20
M10; 10mm x 1,000
20
M12; 12mm x 1,000
10
M16; 16mm x 1,000
10
M20; 20mm x 1,000
10

สตัดสแตนเลสเกลียวตลอด (เกรด 304)

เกลียวหุน
จำนวนบรรจุ/มัด
 1/4″ x 1,000
50
 1/4″ x 1,500
50
   5/16″ x 1,000
20
   5/16″ x 1,500
20
    3/8″ x 1,000
20
    3/8″ x 1,500
20
    1/2″ x 1,000
10
    1/2″ x 1,500
10
    5/8″ x 1,000
10
    3/4″ x 1,500
10
**หมายเหตุ ** รับสั่งทำสตัดไซส์พิเศษ

Copyright © 2019 U-HENG SUPPLY CO.,LTD. All rights reserved | Powered by Thailand Directory